Archivo original del Manifest a les dones del Lyceum Club de Barcelona